Strategie

Strategie is voor velen een breed en een niet zoveel zeggend begrip, maar in onze ogen is strategie de factor die een zorginstelling kan maken of breken. Het bepaalt het verschil tussen een tevreden en een ontevreden cliënt, een rendabele of onrendabele instelling, een instelling met of zonder toekomst!

Stoel Adviesgroep weet dat er bij het uitzetten van een strategie rekening moet worden gehouden met de vele richtlijnen vanuit instanties zoals het ministerie en de inspectie. Instellingen zijn daarnaast meestal gebonden aan budgetten en specifieke afspraken met zorgverzekeraars.

Het doel van veel zorginstellingen is het bieden van de beste medische zorg voor cliënten voor de zorgdisciplines die de zorginstelling aanbiedt.De doelstellingen van zorginstellingen mogen dan vaak op elkaar lijken, de strategie achter deze doelstellingen is waar het in onze ogen om draait.

Een goede strategie biedt een leidraad voor investeringen en voorkomt dat u ad hoc belangrijke strategische beslissingen moet nemen. Door van te voren goed over de strategie na te denken en deze helder te formuleren, kunt u wanneer zich een kans voordoet deze snel en gemakkelijk op waarde schatten.

Behalve de algemene strategie komt het voor dat een instelling advies kan gebruiken bij een specifiek probleem. Stoel Adviesgroep kan u ook helpen bij het opstellen van een businesscase. Het formuleren van specifieke doelstellingen en het opstellen van een uitgewerkt plan geeft uw zorginstelling richting en rust.

Ervaar hoe verhelderend en inspirerend het is om samen met Stoel Adviesgroep naar de strategie van uw zorginstelling te kijken.