Opzetten van een praktijk

Stoel Adviesgroep heeft meerdere medisch specialisten geholpen bij het opzetten van een praktijk. Medisch specialisten hebben vaak de kennis en kunde om zelfstandig te kunnen opereren, maar niet altijd de know-how om een gezonde praktijk op te zetten.

Wij kunnen adviseren op alle punten die komen kijken bij het opzetten van een praktijk voor een medisch specialist. Allereerst adviseren wij op het gebied van de strategische uitgangspunten voor de praktijk. Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen?

Een gezonde cliëntenstroom is een belangrijke voorwaarde voor een rendabele praktijk. Veelal hebben medisch specialisten een bestaand cliëntenbestand. Het is echter geen garantie dat deze cliënten de medisch specialist zo maar zullen volgen. Huisartsen zijn als het om reguliere zorg gaat nog altijd de belangrijkste verwijzers, zorg er dus voor dat deze door (kunnen) verwijzen naar uw nieuwe praktijk.

Daarnaast zijn er ook nog cliënten die een indicatie hebben van de huisarts voor een onderzoek of behandeltraject en zelf op zoek gaan naar de meest geschikte medisch specialist of zorginstelling. Dit zijn juist clienten die heel waardevol voor uw praktijk kunnen zijn. Onze ervaring is dat het bereiken van deze cliëntengroep staat en valt met een goede, maar ook vooral een goed vindbare website.

Als de cliëntenstroom geborgd is zijn er uiteraard ook nog veel praktische zaken waar men rekening mee dient te houden bij het opzetten van een praktijk. In de gezondheidszorg is er veel wet- en regelgeving qua locatie, personeel, medisch materiaal en hygiëne. Tot slot zijn goede afspraken met externe partijen onontbeerlijk, denk hierbij aan goede afspraken over achterwacht.

Uit ervaring weten wij dat medisch specialisten vooral hun vak willen uitoefenen en dat al de genoemde zaken door hen soms (ten onrechte) als een noodzakelijk kwaad wordt gezien. Stoel Adviesgroep kan medisch specialisten advies geven op de punten die ze willen, maar ook alles uit handen nemen.

Wij komen ons graag aan u voorstellen om te kijken wat Stoel Adviesgroep voor u kan betekenen.