Marketing in de zorg

Wat doet u aan marketing? Uw clienten verlaten allemaal tevreden uw instelling, uiteraard is deze mond op mond reclame heel belangrijk. Maar met alleen mond op mond reclame komt u er tegenwoordig niet. Het is belangrijk dat u goed vindbaar bent en dat u helder en eenduidig met uw potentiële cliënt communiceert.

De liberalisering van de zorgmarkt is volop in beweging. De aandacht voor de wensen van de cliënt, de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid zijn belangrijke aandachtpunten voor een zorginstelling anno 2010.

Er is niet alleen meer keuze in de zorg, uw cliënt kiest ook zelf steeds bewuster. Het ontdekken van (dieperliggende) behoeftes van cliënten die ten grondslag liggen aan die keuze en het inspelen daarop, is het vakgebied van medische marketing. Voor sommige zorgaanbieders is dat nieuw, andere zorgaanbieders hebben dit al goed door. 

Cliënten hebben wat te kiezen en het is belangrijk dat u als zorginstelling deze slag niet mist. Vindbaar zijn op internet is een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Stoel Adviesgroep heeft die kennis in huis. De keuzevrijheid van de cliënt en het internet veranderen de zorgmarkt. De cliënt gedraagt zich in toenemende mate als kritische zorgconsument, bewust van de mogelijkheid om te kiezen en van de mogelijkheden om die keuze goed te kunnen maken.

Wij hebben veel ervaring op marketinggebied en weten wat er komt kijken om een gezonde cliëntenstroom te realiseren.

Wij kunnen u helpen bij zowel de off- als de online marketing en zorgen voor een eenduidige uitstraling in zowel uw website als cliënteninformatie.