Algemene gebruikersvoorwaarden

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen:

  • Niets uit de tekst van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoel Adviesgroep.
  • De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Stoel Adviesgroep geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.